Akademiska Hus miljösäkrar Ulls restaurang!

Edekyl har fått i uppdrag av Akademiska Hus att klimatsäkra kylan i Ulls Restaurang i Uppsala.
Restaurangen ligger inom Ultuna Campus i anslutning till SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Projekteringen är genomförd och nu tar installationsarbetet vid. Projektet beräknas vara klart efter sommaren. Unikt med den här restaurangen är att den ligger i en f.d ladugård, byggd 1852.

Uppdraget ligger helt i linje med Akademiska Hus nollvision för klimatavtryck.
I restaurangen installerar Edekyl en klimatneutral CO2-kylmaskin som kommer att betjäna fyra kylrum, ett frysrum samt kyl- och frysskåp, kylbänkar m m. Kylmaskinen ger möjlighet till full värmeåtervinning för att exempelvis generera varmvatten eller för uppvärmning av lokaler.

-För oss på Edekyl är Akademiska Hus en stor och viktig kund som vi har ett mycket bra samarbete med. Jag uppskattar deras professionella agerande och deras satsning på klimatneutral kyla och värme. Vi har ett serviceavtal med dem vilket innebär att vi sköter det dagliga och tar hand om deras anläggningar, säger Peter Carlsson, projektledare på Edekyl & Värme.
24 Jun 2020