Smart elteknik

Edekyl har genom egen personal den elbehörighet som krävs för alla typer av elinstallationer. Vi gillar modern och smart elteknik och erbjuder bland annat solcellsanläggningar, belysningsinstallationer, konvertering av motorer i ventilationsanläggningar och laddning av elbilar.