EC-konverteringar

Fläktmotorer drivs antingen av växelströmsmotorer (AC) eller likströmsmotorer (EC). Växelström är vanligare men likström är mer energieffektivt och även tystare. I en likströmsmotor kan varvtalet ändras steglöst utan missljud. EC-motorer har ett något högre inköpspris men betalar sig i längden genom lägre driftskostnader.
Vi hjälper dig att konvertera din ventilationsanläggning från växelström till likström.