Laddning av elbilar

Antalet laddhybrider och elbilar växer explosionsartat. Elbilar bör inte laddas i vanliga eluttag utan i särskilda laddstolpar eller laddboxar. Vi hjälper dig att välja och installera rätt uttag för just din fastighets behov. På så vis kan laddtiden ofta kortas samtidigt som laddningen sker på ett säkert sätt, både vad gäller bilen och fastighetens elanläggning.