Ventilation

Ett bra inneklimat i en fastighet handlar om rätt temperatur och frisk luft. Det är också viktigt att överskottsvärme, föroreningar och fukt tas bort. Vi optimerar värmesystemet och ventilationen i din fastighet. Det medför dessutom ofta stora besparingar.
Besparingspotentialen skiljer sig mellan olika fastigheter. Edekyl har lång erfarenhet och stora kunskaper när det gäller att energieffektivisera värme och ventilation för både stora och små lokaler.  

Vi utför bland annat installationer och ombyggnationer, ventilationsanpassningar, aggregatbyten, styr- och övervakningssystem och OVK-besiktningar.
Kontakta oss så tar vi fram den bästa lösningen och den största besparingsmöjligheten för just din fastighet.