Livsmedelskyla

Vi på Edekyl tar ett helhetsgrepp om dina kyl- och frysanläggningar. Vi har lång erfarenhet och grundlig kompetens när det kommer till att skapa rätt klimat och temperatur i allt från mindre livsmedelsbutiker till stormarknader. Vi ser till att din livsmedelkyla är ekonomisk och miljöanpassad samt hållbar. Dessutom blir den även enkel att övervaka. Tack vare vårt övervakningssystem kan du snabbt se om något är fel och på så sätt kan du även åtgärda det direkt vilket är resurssparande.

Edekyl har också lång erfarenhet av att förse livsmedelsindustrier med rätt klimat och vi vet hur viktigt det är med livsmedel och kyla.

Har du eller din verksamhet specifika behov för kyl- och frysrum? Edekyl specialbygger lösningar efter dina önskemål och behov.