edekyl-Uppsalalhem.jpg

Uppsalahem, Kv. Renblomman och Kv. Källarsprånget

Edekyl fick i uppdrag av Uppsalahem att uppgradera värmesystemet till Kv Källarsprångets 140 lägenheter och Kv Renblommans 147 lägenheter.

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med cirka 16 000 bostäder, inklusive Studentstaden. Ca 30 000 Uppsalabor har sin bostad hos dem. De är dessutom en av Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder.

Kv. Renblomman består av 147 lägenheter fördelade på punkt- och låghus.

Edekyl & Värmes uppdrag var att uppgradera värmesystemet i Kv Renblomman. De installerade fyra stycken Thermia Mega fastighetsvärmepumpar, nya fläktbatterier i frånluftssystemet samt 45 st frånluftsfläktar. Energin i frånluften återvinns och skickas tillbaka till byggnadernas värme- och varmvattensystem. Resultatet blir lägre energikostnader och en hållbar och miljövänlig uppvärmning.

Kv Källarsprånget består av 140 lägenheter. I uppdraget ingick rördragning via källare under hela kvarteret, installation av två stycken Thermia fastighetsvärmepumpar på totalt 170 kW.  Värmepumparna kopplas mot elva frånluftsbatterier som installeras i befintliga frånluftsaggregat.

Energin i frånluften återvinns tillbaka till fastighetens värme och varmvattensystem.

Beställare: Uppsalahem