Bergvärmepumpar

En bergvärmepump värmer upp en bostad eller fastighet genom att utnyttja solvärme som lagrats i berggrunden. För att kunna ta tillvara bergvärme borras  hål i berggrunden, normalt är energibrunnar mellan 100 och 300 meter djupt. I hålet sänker man ned ett rör i vilket vätska cirkulerar. Vätskan värms upp av berggrunden – och resultatet blir att bergvärme hämtas upp från borrhålet.
Med hjälp av energisnål kompressorteknik utvinns värmen av en bergvärmepump, som sedan distribuerar ut värmen i husets värme- och varmvattensystem.