Ventilationsanpassningar

Det finns knappast något som är lika störande som ett dåligt inomhusklimat. Det kan vara för varm, för kallt, för dåligt tillflöde av frisk luft och missljud från ventilationsanläggningen. Din anläggning kan alltid förbättras eftersom tekniken hela tiden utvecklas, men det betyder inte nödvändigtvis att det bästa är att investera i en ny anläggning. Vi gör en analys av din anläggning och optimerar den för just din fastighets behov. Vi erbjuder felsökning, injustering, installation och ombyggnation samt utredning av lukt- och ljudproblematik.