Luft/luft-värmepumpar

En luft/luft-värmepump utvinner också sin energi ur utomhusluften, men överför inte energin till vätska. Istället använder en luft/luftvärmepump energin i uteluften för att värma upp luft som sprids genom värmepumpens inomhusdel.
En luft/luft-värmepump kan inte användas för att producera varmvatten. Däremot kan den användas för att leverera kyla under varma dagar.
En luft/vatten-värmepump kan också producera varmvatten.