OVK-besiktning

Det är obligatoriskt med OVK-besiktningar i fastigheter där det stadigvarande vistas människor. Intervallen skiljer sig åt beroende typen av fastighet och ventilationslösning. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att besiktningen utförs, vanligen var tredje, sjätte eller nionde år. En väl utförd OVK-besiktning säkerställer rätt inneklimat i fastigheten och ett energieffektivt ventilationssystem.
Edekyl är certifierade för OVK-besiktningar.