Fakturaadress

Viktig information till ekonomi-/fakturaansvarig
Byte av faktureringsadress 10 december

Vi byter operatör av vår fakturahantering och får därför en ny fakturaadress från och med 10 december 2019. Därför ber vi er uppdatera ert system med nedan fakturainformation.

Pappersfaktura skickas till:
Edekyl & Värme AB
FE 156
831 88 ÖSTERSUND

Vad gäller e-fakturor har vi på Edekyl & Värme AB en tydlig policy att ha så lite åverkan som möjligt på miljön. Därför ser vi positivt på de som vill hantera fakturor elektroniskt. I samarbete med vår nya samarbetspartner APIX Messaging AB har vi nu möjlighet att hantera fakturor både genom pdf- och e-faktura (dvs svefaktura, PEPPOL, SFTI mfl).

PDF-faktura skickas till:
edekyl@apixscan.se

E-faktura skickas till:
E-fakturaadress: 5561910554

Operatör: Apix Messaging

Det går även att nå Edekyl & Värme AB via PEPPOL:
PEPPOL-adress: 0007:5561910554

Frågor:
Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar till vår ekonomiavdelning.

Kontakt:            Carin Ulvdell
Tfn:                   019-767 33 13
E-post:              carin.ulvdell@edekyl.se