Fakturaadress

Viktig information till ekonomi-/fakturaansvarig

Edekyl & Värme AB en tydlig policy att ha så lite åverkan som möjligt på miljön. Därför ser vi positivt på de som vill hantera fakturor elektroniskt. Vi har nu möjlighet att hantera fakturor både genom pdf- och e-faktura (dvs svefaktura, PEPPOL, SFTI mfl).

Pappersfaktura & påminnelser skickas till:
Edekyl & Värme AB
FE156
831 88 Östersund

PDF-faktura skickas till:
edekyl@apixscan.se

E-faktura skickas till:
E-fakturaadress: 5561910554

Operatör: Apix Messaging

Det går även att nå Edekyl & Värme AB via PEPPOL:
PEPPOL-adress: 0007:5561910554

Frågor:
Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar till vår ekonomiavdelning.

Kontakt:            Carin Ulvdell
Tfn:                   019-767 33 13
E-post:              carin.ulvdell@edekyl.se