Akvarellen Vårdboende, Kumla

Byggnationen av Akvarellen pågick under två och ett halvt år.

Akvarellen är ett bra exempel på hur en klimatsmart kommun kan arbeta för att skapa ett hållbart samhälle genom att satsa på nya miljövänliga och tekniska lösningar. Hela uppdraget omfattade totalt 6.700 kvm bestående av 60 boendeplatser samt både gemensamma som administrativa lokaler, varuintag och ett storkök.

Edekyls uppdrag delas upp i tre olika etapper. Första etappen bestod av att borra 17 energibrunnar ner till 200 meters djup.

- Fördelen med att hämta energi från berget är att det är en aldrig sinande energikälla. Bergvärme är lagrad solvärme som oavsett väder tillför fastigheten ny energi. Vi jobbar med bergvärme därför att det har så många fördelar både miljömässigt och ekonomiskt, säger Daniel Nykom på Edekyl & Värme.

Etapp två innebar att installera en teknikcentral i byggnaden. Teknikcentralen är hjärtat i huset. Där finns bl a kylmaskinen men också fem stycken Thermia Mega värmepumpar som hämtar upp miljövänlig energi ur berget och tillför Akvarellen värme och kyla.

Etapp tre innebar installation av 100% miljövänlig kyla till fastighetens storkök. Edekyl & Värme installerade en subkritisk CO2-anläggning som förser storkökets åtta kylrum och frysrum med kyla. CO2 som köldmedel har ingen miljöpåverkan.

Med uppdraget i Akvarellen fick Edekyl möjlighet att utnyttja företagets hela kompetens med integrerade system för både bergvärme/frikyla samt CO2-anläggningen till storköket. Energin från kylmaskinens kondensorsida återvinns till värmepumpens köldbärarsida. Resultatet blev en extremt effektiv anläggning, där alla fördelar nyttjas optimalt.

  • Vi försöker vara i samklang med det senaste inom miljön. Vi blev t ex rekommenderade att satsa på CO2 som köldmedium till storköket. 2020 är det stoppdatum för F-gaser och vill man göra en miljömedveten investering inför framtiden är CO2 ett bra alternativ. Trots att Akvarellen är en tekniktung fastighet har allt gått över förväntan. Vi har hållit både tidsplan och budget. Vi är väldigt nöjda med Edekyl & Värmes insats tillsammans med de andra entreprenörerna, säger Peder Wilhelmsson, projektledare på Kumla Kommunfastigheter.

 

- Det som är speciellt med det här uppdraget är att vi i denna anläggning fått utnyttja hela vår kompetens med integrerade system både med bervärme/frikyla samt  CO2-anläggningen till storköket. Vi återvinner all energi från kylmaskinens kondensorsida till värmepumpens köldbärarsida. Följden blir en supereffektiv anläggning där vi utnyttjar anläggningarnas alla fördelar optimalt.

Kumla kommun ligger i framkant av miljöutvecklingen och har förstått hur viktigt det är att tänka långsiktigt. Det ligger helt i linje med hur vi på Edekyl & Värme tänker, avslutar Daniel Nykom.

Beställare: Kumla kommun