Kyla

På Edekyl har vi lång erfarenhet och gedigna kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur. Vi hjälper dig bland annat med rätt arbetsklimat, kvalitetssäkrade installationer till fastigheter och med kyl- och frysanläggningar till butiken med säkra övervakningssystem.

Alla våra produkter är energieffektiva, ekonomiskt hållbara och miljöanpassade.
Vår dygnet-runt-bemannade larmcentral säkerställer att driften av anläggningarna fungerar klanderfritt. Om problem uppstår ser vi till att tekniker snabbt är på plats.
Larmcentralen är tillgänglig för alla kunder som tecknar ett serviceavtal.