Komfortkyla

Rätt temperatur på arbetsplatsen är avgörande för vårt välbefinnande och för att kunna prestera på ett positivt sätt. Vi hjälper dig att få ett gynnsamt klimat i din arbetsmiljö.
På Edekyl har vi lång erfarenhet av att skapa rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus.