Futurum - Energibesparingsprojekt

Edekyl & Värme har under två månader uppfört två bergvärmepump-anläggningar åt Futurum Fastigheter i Örebro AB. Futurum är ett helägt fastighetsbolag som äger och utvecklar miljöer där barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid. Futurum äger ca 375 000 kvm och förvaltar ca 446 fastigheter.

Entreprenaderna gällde Ervalla skola och Askers skola, där det borrades nya geoenergibrunnar. Energibesparingen för skolorna blev avsevärd. De sänkte sina driftskostnader med ca 65%. Dessutom fick de en betydligt mer miljövänlig energilösning.

-Futurum är miljömedvetna och ville ha en lösning som både var energieffektiv och miljövänlig. Vi tog bort deras pelletspannor, borrade geoenergibrunnar och installerade undercentraler i respektive skola. Miljömedvetenheten hos Futurum ligger helt i linje med hur vi på Edekyl arbetar, säger Daniel Nykom, projektledare på Edekyl & Värme.

Byggherre och beställare: Futurum