Frånluftsvärmepump

En frånluftvärmepump återvinner värme från husets ventilationssystem. Den första förutsättningen för att kunna installera en frånluftvärmepump är alltså att huset är försett med ett ventilationssystem med frånluftsventilation. Frånluftsvärmepumpar installeras ibland i helt nybyggda hus, eftersom nya hus i stort sett alltid är försedda med den typen av ventilationssystem.