Edekyl hjälper Kumla Bostäder i energibesparingsprojekt!

Edekyl har fått i uppdrag av Kumla Bostäder att genomföra ett energibesparingsprojekt i bostadsfastigheterna Kv. Svanen 3 och Kv. Svanen 6 i centrala Kumla. Det här är det första projektet Edekyl genomför tillsammans med Kumla Bostäder, som är kommunens allmännyttiga bostadsbolag med 2129 lägenheter. Tidigare har Edekyl genomfört uppdrag åt Kumla Fastigheter, också ett helägt fastighetsbolag ägt av Kumla kommun, men med inriktning på att förvalta och utveckla näringsfastigheter i Kumla.

I Kv. Svanen 3 och 6 kommer Edekyl att installera två frånluftvärmepumpar och fyra ventilationsaggregat. En värmepump i vardera fastighets källare och två ventilationsaggregat på respektive vind.Vardera värmepump ansluts till två frånluftsbatterier som sitter i ventilationsaggregaten, där återanvänds frånluftens energi fullt ut och går tillbaka till fastighetens uppvärmning.

- Vi på Edekyl har utfört många liknande projekt genom åren till många nöjda kunder. Energibesparingen i det här projektet är ca 270 000 kWh/år. Bra för både miljön och plånboken säger Markus Hallborg, projektledare på Edekyl & Värme.
23 Jun 2020