Miljövänligt skolkök till Rudbeckianska gymnasiet!

Edekyl & Värme har precis börjat projekteringsarbetet med det nya uppdraget att bygga om och renovera kylsystemet för Rudbeckianska gymnasiets kök och matsal.

Rudbeckianska gymnasiet i Västerås är med sina ca 1350 elever en av Västerås större skolor och har mycket gamla anor. Lärosätet grundades redan 1632.

Projekteringen av uppdraget sker just nu för fullt och enligt preliminär tidsplan sker demonteringen av det gamla kylsystem med köldmediet R404A under sommaren. Installationsarbetet med ett nytt klimatneutralt kylsystem kommer att starta under hösten 2020.

- När vi rivit ut det gamla, traditionella kylsystemet installerar vi ett nytt med bl a en modern transkritisk CO2-booster. Sammantaget blir det ett lyft för skolan att få ett miljövänligt kylsystem med hög verkningsgrad och värmeåtervinning, säger Jonas Forsberg, projektledare från filialen i Västerås. Johan har stor erfarenhet av ombyggnation av skolkök.

Utöver kylaggregatet kommer Edekyl & Värme installera fyra kylrum inklusive styrsystem, ett frysrum, en blast-chiller och ett antal kyl- och frysskåp samt kylbänkar.

 

Foto: Wikipedia, Christer Johansson

26 Mar 2020