Corona information

Hur agerar Edekyl & Värme AB med anledning av Coronaviruset?

 

Edekyl & Värme AB har ett stort samhällsansvar men även ett stort arbetsgivaransvar för de anställdas hälsa. I ett särskilt läge som detta, där Coronaviruset sprider sig snabbt över världen, har vi gemensamt att förhålla oss till de krav, råd och rekommendationer som ställs på hela samhället från de ansvariga myndigheterna och regeringen.

För att säkerställa att samtliga anställda följer de råd och rekommendationer som ställs från myndighetshåll gällande smittorisker, smittspridning och skyddet för personer i riskgrupper har Edekyl & Värme AB upprättat en rutin som skall följas av alla medarbetare. Nedan följer en sammanfattning.

Åtgärder för smittbegränsning

Vid kundbesök är det för allas skull viktigt att vi tar hänsyn till alla inblandade aktörer. Det är också viktigt att vi tar del av kundernas egna råd och förhållningsregler gällande smittspridning tex. om vår kund själv tillhör en riskgrupp.

Innan besöket, ring och prata med kunden och planera tillsammans hur vi kan utföra besöket på ett sätt som fungerar för både verksamheten och vår arbetsuppgift och minimerar de sociala kontakterna, exempelvis genom att lägga ut en nyckel till vår tekniker.

  • Undvik att röra dig själv i ansiktet eller ögonen.
  • Tvätta händerna ofta under rinnande hett vatten och mycket tvål i minst 20 sekunder.
  • Använd handsprit om det ej finns tillgång till tvål och vatten eller som komplement.
  • Se till att ha skyddshandskar då ni arbetar ute hos kunder.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
  • Se till att stanna hemma vid sjukdom eller misstanke om sjukdom.
  • Se till att hålla avstånd från andra människor (2 meter rekommenderas).

Mer information finns hos:

https://www.krisinformation.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se

Har ni fler frågor om hur vi arbetar för att uppfylla vårt ansvar kring Corona-viruset?
Kontakta oss på info@edekyl.se

 

Hälsningar Robert & Richard Björk Edekyl & Värme AB

19 Mar 2020