Miljövänlig kyla är lönsam!

Påverkas din verksamhet av F-gasförordningen?

Om du har värmepumpar, kyl- eller frysutrustning som innehåller köldmedium i din verksamhet är svaret med största sannolikhet ja.
F-gasförordningen begränsar successivt försäljningen av F-gaser inom EU och förbjuder köldmedier med hög miljöpåverkan vid all nyinstallation och service. Vi på Edekyl & Värme har kunnande och erfarenhet om vad som bäst ersätter de befintliga köldmedier som ska fasas ut mot nya miljövänliga alternativ.
Vi driver på och bidrar i konverteringensvågen från syntetiska köldmedier som är skadliga för klimatet till miljövänliga och energieffektiva alternativ.


Vi kan klimatneutral kyla

Vi har genomfört installationer i mängder av lyckade projekt runt om i Sverige, från livsmedelsbutiker, vårdboenden och storkök till kontor och bostadsfastigheter. Det finns bara fördelar med dagens alternativ. Det är bra för miljön och det är energi- och kostnadseffektivt. Det är helt enkelt lönsamt att investera i moderna kyl och värmelösningar.

Här är länkar till några av våra uppdrag, både avslutade och sådana som pågår

Akvarellen Vårdboende, Kumla

Miljövänligt storkök i nya Tingvallaskolan!

Coop Knivsta

18 Maj 2021