Edekyl & Värme väljer att gå mot strömmen!

Edekyl & Värme väljer att gå mot strömmen i den uppköpsvåg som nu sköljer över branschen.
Vi vill vara ett alternativ till de stora organisationerna, vi vill vara en organisation där alla är sedda och beslutsvägarna är korta. Det gör oss flexibla och snabbfotade i en omvärld som är i ständig förändring.
Vi har sedan starten 2005 haft strategin att skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas i symbios med företaget.

Den strategin bygger vi nu vidare på genom att bredda ägandet och med det bolagets stabilitet. En god och framgångsrik organisationskultur går inte att köpa för pengar, den byggs av alla i organisationen. Att nu samtliga i ledningsgruppen investerar i den organisationskultur och det företag de varit med om att bygga upp ser vi som ett styrkebesked. Hela styrkan består av tretton ledare som nu förfogar över en fjärdedel av ägandet. De nya delägarna finns representerade på vårt huvudkontor i Örebro och på samtliga filialer i Stockholm, Uppsala, Västerås, Norrköping, Linköping samt vår Larmcentral.

I allt vi gör utmanar vi traditionella systemlösningar. Vi nöjer oss inte med status quo. Det ligger i vår natur att alltid ha miljö- och energibesparing i fokus. Med engagemang, drivkraft och stävan efter hållbara resultat hjälper vi våra kunder att göra klimatsmarta val. Genom det får vi en möjlighet att bidra till en hållbar värld.

Edekyl & Värme är idag en tvärfacklig leverantör med fokus på helhetslösningar inom våra affärsområden kyla, värme, ventilation och el.

Vår målsättning är att säkerställa ett ledarskap som ser långsiktigt på företagets utveckling och vill vara en del av att skapa en trygg och stabil framtid för såväl medarbetare som kunder.

21 Maj 2021