AC och styruppdrag i sexton nya butiker!

Sexton Netto-butiker (elva i Östergötland, fyra i Småland) kommer framöver att konverteras till Coop-butiker. Edekyl & Värme har fått i uppdrag att installera AC för bättre komfortkyla i butikerna samt programmera om styrsystemen för optimal funktion.

Uppdraget startar fullt ut efter nyår och elva av butikerna ska för Edekyls räkning vara klara i slutet av februari.

- Det här är ett roligt uppdrag och vi tackar vår kund för deras förtroende., I dag arbetar vi med över 160 av deras butiker. Coop är viktig och prioriterad kund till oss, säger Christian Wester, produktionschef på Edekyl & Värme.

12 Dec 2019