Välkommen till vår nya grafiska profil

Sedan i maj har Edekyl & Värme en helt ny grafisk profil och ny hemsida. Designen är framtagen för att på ett tydligt sätt beskriva och stärka företagets identitet, vision och värde. Ett företags grafiska profil och design påverkar relationen till kunder, stärker varumärket och ger i slutänden effekt på resultatet.

 

-Vi är oerhört nöjda med den nya designen och tycker den förmedlar vilka vi är och vart vi ska. När vi började arbeta med den nya profilen genomgick vi en process som var utvecklande för hela företaget. Nu har vi fått en modern och fräsch framtoning med en lekfull och tydlig logotyp full av budskap. Bokstäverna EDE i grönt förmedlar våra kärnvärden. E står för engagemang, i betydelsen - jag bryr mig om. D står för drivkraft, jag får det gjort. E står för ekonomi vilket innebär att vi alltid strävar efter ett hållbart resultat, för oss, vår kund och vår miljö.

Men det finns fler saker att upptäcka i vår nya logotyp. 

Bin och honung har varit ett signum för oss på Edekyl i många år. Bl a har vi egna bikupor och producerar vår egen honung. Därför är det inte så konstigt att ett bi också finns i vår logotyp. Biet går att dela upp i tre delar där engagemang, drivkraft och ekonomi återkommer men i en annan form. Vingarna är drivkraft, de tre strecken står för E i engagemang. Biets kropp symboliserar evighetstecknet och representerar hållbarhet och ekonomi. När det gäller färgerna var det självklart. Grönt står för miljö och guld för gyllene beslut, säger Robert Björk, vd på Edekyl & Värme.

28 Jun 2018