Lyckade bergvärmepump-entreprenader åt Futurum!

Under maj och juni månad har Edekyl & Värme uppfört två bergvärmepump-anläggningar åt Futurum Fastigheter i Örebro AB. Futurum är ett helägt fastighetsbolag som äger och utvecklar miljöer där barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid. Futurum äger ca 375 000 kvm och förvaltar ca 446 fastigheter.

 

Entreprenaderna gällde Ervalla skola och Askers skola, där det borrades nya geoenergibrunnar. Energibesparingen för skolorna blir avsevärd. De kommer att sänka sina driftskostnader med ca 65%. Dessutom får de en betydligt mer miljövänliga energilösning.

 

-Futurum är miljömedvetna och vill ha en lösning som är både energieffektiv och miljövänlig. Vi tog bort deras pelletspannor, borrade geoenergibrunnar med undercentraler i respektive skola. Miljömedvetenheten ligger helt i linje med hur vi på Edekyl arbetar,ger Daniel Nykom, projektledare på Edekyl & Värme.

 

På tur står Närkes Kil skola och Vintrosa skola som får samma lösning med miljövänlig bergvärme och därmed sänkt driftskostnad. Edekyl startar arbetet med de nya skolorna under sommaren.

26 Jun 2018