Klingan Logistikpark

Till den nybyggda Klingan Logistikpark har Edekyl & Värme installerat en stor geoenergianläggning. Logistikparken som är strategiskt belägen intill E4:an i Norrköping, omfattar cirka 20 hektar mark med möjlighet att uppföra moderna och hållbara logistikbyggnader om totalt ca 100 000 kvm

På uppdrag av Logistic Contractor har Edekyl & Värme installerat en stor geoenergianläggning i den nybyggda Klingan Logistikpark.

Logistikparken som är strategiskt belägen intill E4:an i Norrköping, omfattar cirka 20 hektar mark med möjlighet att uppföra moderna och hållbara logistikbyggnader om totalt ca 100 000 kvm LOA.
Anläggningen uppförs i enlighet med beställarens miljöprogram och utformas för att ge möjlighet till certifiering i framtiden.

- Det här är den hittills största Thermia-anläggningen som Edekyl & Värme har byggt.
Vid projekteringen tog Edekyl fram alla handlingar i 3D-format för att bättre visualisera slutresultatet.
Ett väldigt roligt projekt där vi tillsammans med våra samarbetspartners utförde allt med bravur,
berättar projektledaren Felix Glantz från Edekyl o Värme.

Edekyl & Värme har monterat 5st Thermia Mega XL bergvärmepumpar. Megapumparna har inverterteknik och hetgasväxlare. Energilagret består av 30X300 energibrunnar. Systemlösningen är byggd med värme och varmvattenproduktion, frikyla från energibrunnarna och hetgasladdning mot varmvattenberedarna. Allt för att maximera verkningsgrad och minimera energiförbrukningen.
Värmepumparna kommer förse en nybyggd fastighet som är 35 000kvm stor. Beräknat energibehov för fastigheten = 1 297 394kWh och ett effektbehov på 535kW.

30 Jun 2023 Nyhet