Vår medarbetarundersökning stärker vårt arbetsgivarvarumärke!

Viktoria Andersson som är HR Chef berättar varför Edekyl har så fina resultat i sin medarbetarundersökning.


I resultatet av vår senaste medarbetarundersökning 2022, så landar vi på ett snittresultat på hela bolaget på 8,5 på en 10-gradig skala. Vi har genomfört vår nuvarande medarbetarundersökning sedan 2017 och vi hade samma fina snittresultat föregående år, så det gör oss extra stolta att vi har ett stabilt resultat över tid.

Jag tänker att vår medarbetarundersökning är en direkt värdemätare på hur vi trivs och hur vi ser på vår gemensamma arbetsplats. Och att så många av oss verkligen upplever att vi har en väl fungerande arbetsplats tycker jag att vi ska vara otroligt glada och stolta över.

Vår företagskultur, som vi kallar vår EDE-anda, är viktig för oss och vi jobbar ständigt med att levandehålla och förstärka den.
Därför är ett avsnitt om EDE-andan (Engagemang – jag bryr mig om, Drivkraft – jag får det gjort – Ekonomi – jag bidrar till ett hållbart resultat) också en del av medarbetarundersökningen.

Resultatet av vår medarbetarundersökning stärker vårt arbetsgivarvarumärke och vi lyfter självklart vår medarbetarundersökning när vi ska attrahera blivande medarbetare.

Vår medarbetarundersökning är anonym, vi tävlar inte med några andra organisationer om bästa resultat, vilket gör att jag tänker att vi alla är ärliga och uppriktiga i hur vi svarar.

Vår undersökning innefattar alla de områden som en undersökning av det här slaget traditionellt gör. Områden som sticker ut i extra positiv bemärkelse i vår undersökning är vår psykosociala och organisatoriska arbetsmiljö, vårt arbetsklimat och helhetsbedömningen av oss som arbetsgivare och arbetsplats.

Självklart slår vi oss inte bara för bröstet och konstaterar stor nöjdhet med resultatet, utan vi identifierar både styrkeområden respektive utvecklingsområden och som vi aktivt jobbar med att förstärka respektive förbättra. Vi behöver ständigt ställa oss frågan; vad kan vi göra ytterligare för att våra medarbetare ska trivas, utmanas och känna att de har sin fortsatta utveckling hos just oss.

19 Dec 2022 Nyhet