Årets Edekylare!

Edekyl & Värme delar varje år ut utmärkelser till medarbetare och hela filialer som gjort sitt allra bästa och i många fall lite till under året som gått.

Engagemang – Drivkraft – Ekonomi
Edekyls värderingar; vår EDE-anda:
Engagemang (jag bryr mig om), Drivkraft (jag får det gjort) och Ekonomi (jag bidrar till ett hållbart resultat).

Och vinnarna är:

Årets Edekylare

Kalle Vedlund

Motivering:
Han lever och arbetar utifrån ett prestigelöst förhållningssätt och med EDE- andan genomsyrad. Han hjälper alltid till så fort någon har en fråga och han vill verkligen att hans personal ska ha de bästa av förutsättningar. Kunskapsnivån är otrolig. Med en ständigt bra approach, en outtröttlig support gentemot såväl nya som gamla kollegor, både på filialsnivå, men även över hela bolaget, så supportar, coachar och delar han med sig av sin erfarenhet och sin kunskap. Tar alltid utmaningarna i vardagen med en uppsida och en tydlig riktning framåt. Ser alltid positivt på sina kollegor, deras potential och deras utveckling. Samtliga egenskaper som är självklara för en naturlig ledare.

Årets Rookie

Terese Langueville

Motivering:
Den här personen har inte jobbat länge hos oss, men har under den relativt korta tiden blivit en viktig kugge för sin filial.  Hon kommer från en helt annan bransch, men är snabblärd och otroligt proffsig. Hon är alltid professionell i allt hon tar sig för och är en mycket uppskattad kollega. Hon har ett starkt driv att lära sig saker, inte bara hur man gör något utan även varför, vilket är en väldigt viktig egenskap för att utvecklas som medarbetare och kollega. Hon har nära till skratt och högt i tak vilket gör att det är väldigt lätt att samarbeta med henne.

Årets Tekniker

Peter Åström

Motivering:
Med sitt tekniska kunnande och sitt höga engagemang för att fördjupa sina kunskaper inom kylteknik och övervakningssystem, så tvekar han aldrig att ta sig an nya utmaningar. Han är ett mycket bra bollplank för övriga kollegor och bidrar i allra högsta grad till att höja kunskapsnivån för många andra. Han gör ett fantastiskt jobb med Coop, hjälper till att städa i styrsystem och därmed minska frekvensen på extra jobb och larm.

Han har under 2022 varit ett enormt viktigt stöd och en hjälp till larmcentralen. Med sin tekniska kompetens har han bidragit till att öka kunskapen hos larmoperatörer samt flertalet gånger hjälpt till i utredningar och i möten med kund. Utan att tveka har han arbetat förebyggande för att underlätta vardagen internt för kollegor på bolaget, kors och tvärs över filialsgränser. Snabbt inkallad på möten med både svensk- och engelsktalande kunder och samarbetspartner har han bidragit med relevanta frågeställningar, kravställan och såklart ett positivt och förbättringsinriktat fokus. Förutom sin tekniska expertis så bidrar han även med ett glatt humör och att ”ingenting är omöjligt”.


Årets Filial

Larmcentralen

Motivering:
Årets filial uppvisar det mest lönsamma och stabila resultatet den senaste 12-månadersperioden.
Det vill säga ett hållbart resultat.

20 Dec 2022 Nyhet