Miljösmarta byten från diesel till HVO 100

Miljösmarta byten från diesel till HVO 100

Edekyl & Värmes arbete för en hållbar framtid

 

Edekyl & Värmes centrala arbete för en god framtid och ett hållbart resultat genomsyrar deras verksamhet in i minsta detalj. För att bidra till förverkligandet av Parisavtalets klimatmål gör nu Edekyl det miljösmarta valet att byta från det fossila bränslet Diesel till det förnybara bränslet HVO 100 i deras servicebilar.

HVO 100 är en syntetisk kopia av diesel vilket innebär att prestandan och funktionen är densamma. Bränslet går att använda i alla moderna dieselfordon och ger omedelbart ett betydligt lägre klimatavtryck än fossil diesel.

 

Bland kritiker spekuleras det om att HVO 100 framställs av palmolja. I Sverige framställs bränslet endast av avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktioner. 

 

- Dock får man vara observant på palmolja om man ska tanka utanför landet, säger Richard Jorstig, Administrativ Chef på Edekyl & Värme.

 

Som effekt av bränslets framställning minskar vi som användare klimatavtrycket med uppemot 90% tack vara det totalt sänkta koldioxidutsläppet.

 

Som administrativ Chef hos Edekyl & Värme ansvarar man för alla typer av inköp till verksamheten. Enligt Jorstig ligger vikten i rollen på att bygga långsiktiga och hållbara relationer samt samarbeten som erbjuder bra varor till bra priser.

 

Tack vare samarbetet med OKQ8 har Edekyl & Värme lyckats minska verksamhetens miljöpåverkan kraftigt.

I Edekyl & Värmes fall tankar de ca 200 000 liter Diesel per år vilket ger ett avtryck på 607 ton CO2.  Men tack vare HVO 100 är motsvarande siffra numera 61 ton CO2.

 

Just nu är Edekyl på väg uppåt i andelen de tankar, där 65% av den diesel de konsumerar idag är HVO100. Edekyl & Värmes mål är att de inom en snar framtid ska öka andelen till hela 85%.

 

- Utöver HVO 100 är vår största miljöbesparing nu att vi reser betydligt mindre och i stället bedriver möten m.m. i digitala forum, säger Robert Björk, VD på Edekyl och Värme.

 

Den enda nackdelen med det nya miljösmarta bränslet är prisskillnaden jämfört med fossilt Diesel.

Men de ekonomiska kostnaderna med HVO 100 ändrar inte Edekyl & Värmes synsätt.

För dem är det viktigast att bidra till ett hållbart resultat och tack vara HVO 100 är de nu en bra bit på vägen.

 

Som Jorstig förklarar det så är det som att;

”Byta till en ny frukostmacka som är lite dyrare men mycket nyttigare”.

16 Aug 2021