Kvinnor i Kylbranschen

 

Det faktum att kylbranschen fortsatt idag är mansdominerad är svårt att sopa under mattan. I vårt arbete mot jämställdhet ser Edekyl & Värme det som viktigt att uppmärksamma och uppmuntra kvinnor att ta plats och känna en trygghet i att alla, oberoende av kön, behandlas lika på vårt företag. Dagens stereotypa normer över hur kvinnor och män bör agera, arbeta och tänka gör att fler individer avstår från att söka sig till sådant som avviker från normen, såsom arbeten som i samhällets ögon anses vara traditionellt kvinnliga eller manliga. Vi anser att det krävs både kvinnor och män inom olika arbetsområden för att utveckla en hållbar vardag där en mångfald bland medarbetare bidrar till nya idéer och balans. Därför ställer vi oss nu frågan; varför avstår kvinnor från att söka sig till en mansdominerad bransch och hur kan vi uppmuntra dem att våga kliva fram och hjälpa oss att göra skillnad?

 

I en intervju med Malin Järn 33, Kylteknikerlärling på Edekyl & Värme i Norrköping, får vi ta del av hennes erfarenheter hur det hittills har varit att arbeta som kyltekniker.

 

”…Det är ett yrke där man hela tiden får utvecklas. Man blir aldrig riktigt färdiglärd, utan det finns alltid nya utmaningar och nya saker som man tidigare inte stött på”

 

Malin berättar kort om sitt tidigare arbete som lagerarbetare där hennes vilja att göra någonting annat drev henne att söka sig vidare. Hon sökte flera olika utbildningar där hon till sist stötte på yrkesutbildningen till kyltekniker och gjorde därefter ett avgörande beslut att söka in. Hon hade ingen tidigare erfarenhet eller kunskap om yrket så det var slumpen som avgjorde hennes beslut.


”Det är verkligen kul och det är väldigt mycket nytt för mig, eftersom jag varken har skruvat eller hållit på med någonting liknande förut. Just därför är det så himla roligt och man känner verkligen att man lär sig nya saker hela tiden”.

Utifrån ett genusperspektiv fortsätter Malin att berätta hur hon tror att framtiden för kylteknikerbranschen kommer att se ut. Hon delar med sig av sina förhoppningar, att fler kvinnor ska våga söka sig till yrket. Redan under hennes första utbildningsår var det tre tjejer som precis som henne sökt sig till kylteknikerutbildningen. Året därpå sökte ännu fler tjejer in och Malins förhoppning är att det är en positiv trend som håller i sig.

- Jag tror att fler tjejer kommer att söka sig till mansdominerade branscher, dels för att dessa yrken ofta lockar med högre löner, dels för att fler tjejer får kunskap om en bransch som de kanske inte visste existerade och därefter sprider kunskapen till andra tjejer, vilket ger ringar på vattnet, säger Malin.

Malins uppfattning är att det finns fördomar om att det krävs en bred erfarenhet och kunskap innan man kliver in på arbetsmarknaden samt att yrket kräver muskelstyrka som många kvinnor inte tror att de har. Enligt Malin skaffar man sig erfarenhet och kunskap under tiden man arbetar och det finns alla möjliga typer av hjälpmedel för att minimera slitage på kroppen som används av både män och kvinnor.

- Det gäller att våga be om hjälp, menar Malin.

I en intervju med Rosemarie Dellenskog 35, Kyltekniker på Edekyl & Värme Västerås, får vi en liknande inblick i arbetet. Rosemarie har en längre erfarenhet av branschen men har aldrig känt sig diskriminerad eller illa behandlad på grund av sitt kön.

 

- Jag känner mig uppskattad och alla bidrar med någonting till gruppen, säger Rosemarie.

 

Vi fortsätter prata om varför kvinnor verkar undvika att söka sig till branschen och kommer fram till att ovissheten kring vad arbetet går ut på och oron för att inte hitta sin plats kan vara bidragande faktorer men att dessa okunskaper ofta inte är grundade på fakta.

- Det är kompetensen som är viktig, hur villig man är att lära sig och vilken inställning man har till jobbet, menar Rosemarie.

Något som är värt att uppmärksamma kring yrket är det centrala arbetet för en bättre miljö och en hållbar framtid.

- Jag tycker det är jätteviktigt att känna att jag bidrar till en positiv förändring genom att hjälpa människor att välja klimatsmarta alternativ, säger Rosmarie.

Själva miljö- och hållbarhetsaspekten inom kylbranschen utgör drivkraften bakom Rosemaries arbete. Det motiverar henne eftersom hon vet att hon gör nytta för det stora hela.

 

Som kvinna kan det vara tufft att hitta en plats i en mansdominerad bransch. Att göra sin röst hörd och bli respekterad är inte alltid en självklarhet. För att en förändring ska ske får vi inte nöja oss med ett oförändrat tillstånd. Det krävs att vi alla gemensamt vågar ta de steg som behövs för att göra skillnad.

 

 

13 Aug 2021