Fellingsbro kyrka sänker sina energikostnader!

Fellingsbro kyrka sänker sina energikostnader med två tredjedelar!

Edekyl & Värme hjälper till att energieffektivisera Fellingsbro kyrka i Västerås stift. Många kyrkor värms i dag upp dyrt och ineffektivt med t ex direktverkande el eller som är fallet med Fellingsbro kyrka med pelletspanna.

Fellingsbro kyrka får nu en energieffektiv och miljövänlig bergvärmeanläggning. Edekyl & Värme passar samtidigt på att byta ut kyrkans styr & regler-enhet för att skapa ett bättre inneklimat. Uppdraget är projekterat och kommer gå i full produktion v.32.

 

Fellingsbro kyrka är en av de största landsortskyrkorna i landet. Den rymde, när den var som störst, 1 236 sittplatser. Den ursprungliga kyrkan är från 1100-1200-talet.

 

- Vi har gedigen erfarenhet av att energieffektivisera kyrkor, som t ex Närkes Kils kyrka. När vi är klara här kommer kyrkan ha sänkt sina energikostnader med två tredjedelar. Det blir mycket pengar utslaget på ett år. Det här är en gammal kyrka i en gammal bygd. När vi börjar gräva och borra efter sommaren kommer det vara arkeologer med för kontrollera om vi skulle stöta på något fornfynd. En annan sak som är lite speciell när man arbetar i en kyrka är att man får vara beredd på en paus i arbetet när det är t ex dop, begravning eller bröllop. Men har man bara en bra dialog med kyrkan så är det inga konstigheter utan går att planera in i uppdraget, säger Daniel Nykom, projektledare på Edekyl & Värme AB.

05 Jul 2021