IUC kompetensutvecklar Edekyls projektledare!

IUC har fått uppdraget att genomföra en projektledarutbildning för Edekyl & Värme. Utbildningen är uppdelad i fyra moduler. Den första modulen startade den 10 december och de övriga tre delarna genomförs under första kvartalet 2019.

Modul 1 är Ledarskap & projektprocesser och omfattar tre dagar. Den startar med att deltagarna gör en självskattning för att bl a ta reda på sina styrkor och svagheter som ledare. Det är viktigt att medvetandegöra för deltagarna vad de är bra på och vad de behöver förbättra och utveckla, för att sedan kunna arbeta med det under utbildningen. Modul 2 innebär två dagar Förhandlingsteknik vilket ska ge deltagarna insikt i hur de ska tänka och agera vid förhandlingar. Entreprenadjuridik kommer som modul 3, bestående av tre dagar och upplevs som den tuffaste modulen. Här går man igenom riktiga juridiska fall, för att ge deltagarna kunskap och förståelse i vikten av juridiken i avtal med kunder och leverantörer.  Den sista och avslutande modulen består av två dagar och handlar om Projektekonomi. Där går man igenom olika typer av kalkyler, budgetar, resultat och prissättning av arbete.

 

 

-    Vi rustar våra projektledare inför framtiden. Projektledarna från Edekyl ska alltid ha kompetens för att leda de uppdrag de tilldelas eller skapar. Vi valde att samarbeta med IUC för att vi har goda erfarenheter av dem sedan tidigare. Deras utbildningar har gott renommé och kännetecknas av hög kvalitet, säger Viktoria Andersson, HR Chef på Edekyl & Värme

 

-    Projektledarna från Edekyl kommer från flera olika orter. Att utbilda dem tillsammans ger många fördelar. Vi kan skräddarsy och anpassa utbildningen så att den passar företagets arbetsätt och rutiner. Deltagarna lär sig prata samma språk vilket skapar bättre och tydligare kommunikation framöver, säger Marie Lindholm, utbildningskoordinator på IUC

 

IUC är en heltäckande utbildningspartner som erbjuder ett brett utbud av utbildningar; lärlingsutbildning, grund- och vidareutbildning för företag samt yrkeshögskoleutbildningar. De utbildar inom VVS, ventilation, kyl- och värmepumpteknik, styr- och reglerteknik, energi, el, och ledarskap.

14 Dec 2018