Edekyl stärker sin position i Östergötland

Edekyl & Värme stärker sin position i Östergötland med tre nyligen signerade ramavtal.

Edekyl vinner upphandlingarna på ramavtal inom service, underhåll och installation av kylanläggningar och värmepumpar hos Platen, Motala kommun och Mjölby kommun.

"Att vinna dessa tre upphandlingar är en betydande framgång för Edekyl och filialen i Östergötland, men det är bara början på en resa mot kontinuerlig utveckling inom ramen för ett ramavtal.

Ett ramavtal öppnar dörren för långsiktiga relationer med kunder och möjligheten att fördjupa förståelsen för deras behov. För att utvecklas inom ett ramavtal är det viktigt att fokusera på att leverera konsekvent hög kvalitet och att vara lyhörd för förändringar i kundens krav.

Det innebär också att man måste vara beredd på att anpassa sig och innovativt närma sig problem, samt att kontinuerligt förbättra och effektivisera sina processer. Genom att göra detta kan Edekyl inte bara stärka sin position på marknaden utan också skapa mervärde för sina kunder, vilket kan leda till ytterligare affärsmöjligheter inom avtalets ramar," säger Andreas Green, projektledare service kyla i Linköping

04 Jun 2024 Nyhet Nyhet Företag