Tumstocken

Efter nästan ett år av planering och projektering var det Edekyl & Värmes tur att inleda arbeten på projektet Tumstocken i Arninge.

Edekyl & Värme har förtroendet att installera två värmepumpar och två kylmaskiner för att försörja fastighetens olika behov med klimatneutral teknik.

Den 31 januari anlände värmepumparna och kylmaskinerna och lyftes ner i maskinrummet.
- Nu fortsätter installationsarbeten i undercentral och installationsschakt, säger Felix Glantz installationsprojektledare på Edekyl & Värme.

13 Feb 2024 Nyhet