Unik satsning på utbildning?

Edekyl & Värme framhåller vikten av rätt utbildning och som är anpassad efter vår bransch och inte minst är det viktigt med en bra och säker arbetsmiljö. Edekyls HR-chef Viktoria Andersson berättar här om vår unika satsning på utbildning med hjälp av Kent Björklund som utbildar både internt och externt.


Kent Björklund är utbildad elektriker sedan 1985 och har även arbetat som projektledare, konsult och besiktningsman. I nuvarande roll hos Edekyl & Värme AB arbetar han som arbetsmijökoordinator/utbildare och har så gjort sedan 2017. Kent är bolagets auktoriserade elinstallatör för regelefterlevnad som det så fint heter.  Det innebär i korthet att han har hand om planering och genomförande av utbildningar i hur vi bygger elsäkra elanläggningar och hur vi arbetar säkert med el. Kent är även certifierad arbetsmiljöutbildare och ansvarar också för våra interna utbildningar inom arbetsmiljöområdet.

Under förra året påbörjades även ett samarbete med yrkeshögskolor med bäring på vår bransch. Vi lånar ut Kent som håller i utbildning inom elsäkerhet samt utbildning gällande lagar, regler och standarder. Kent utbildar både blivande kyltekniker och blivande projektledare i dessa kurser.

Kents drivkraft som utbildare är att han brinner för att dela med sig av sin kunskap. Kent beskriver det som att tillfredsställelsen och belöningen i utbildningsmomentet är när ”poletten trillar ner” hos deltagare i en utbildning.

Edekyl & Värme samt Kent framhåller vikten av rätt utbildning inom dessa områden och utbildning som är anpassad efter vår bransch. Inte minst är det viktigt med en bra och säker arbetsmiljö och att ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk till följd av jobbet.

Kent och Edekyls bästa tips till andra företag med liknande verksamhet: jobba med elsäkerhet kontinuerligt och systematiskt, precis som med övrigt arbetsmiljöarbete. Satsa på att utbilda alla medarbetare och inte minst nyanställda.

Text av Viktoria Andersson, HR- Chef Edekyl & Värme

Behöver ditt företag hjälp att utbilda i ellära/elteknik eller i systematiskt arbetsmiljöarbete?
Läs mer här:
Utbildning - Edekyl

21 Sep 2023 Nyhet