Lyckat ventilationsuppdrag åt Riksbyggen!

Edekyl & Värme fick som totalentreprenör i uppdrag att modernisera ventilationen i Riksbyggens BRF Mjölbyhus 5. Föreningen startade redan 1956 och består av 96 lägenheter.
Riksbyggen som är en av landets ledande förvaltare av bostadsrättsföreningar har varit med från starten.
Edekyl & Värme projekterade uppdraget försommaren 2020, installationsarbetet genomfördes hösten och vintern 2020/2021

Föreningens ventilation bestod från början av en traditionell självdragskonstruktion förstärkt med köksfläktar. Vid de renoveringar och förbättringar av fastigheterna som gjorts under åren har självdraget försämrats.
För att förbättra luftkvalitén installerade Edekyl & Värme ett mekaniska frånlyftssystem, vilket fick stor positiv effekt på inomhusmiljön.
I samtliga 96 lägenheter har det monterats in tilluftsintag bakom radiatorer, nya kåpor i kök samt fläktar och sugkåpor på tak. Totalt sätt blev förbättring avsevärd med förhållandevis enkla åtgärder.

-När vi anlitar en entreprenör är det viktigt att de i all kundkontakt agerar som Riksbyggen. Den respekten för våra kunder och förståelse för uppdraget måste de ha. Edekyl har följt vår uppförandekod till punkt och pricka. De har också visat stor insikt för det avtal vi skrev.
Överlag har Edekyl varit en seriös entreprenör, yrkeskunnig och professionell i sitt agerande. Vi har haft en rak och tydlig dialog som visat sig vara ett vinnande koncept. Jag jobbar gärna med Edekyl igen, säger Magnus Candevi, projektledare på Riksbyggen

-Samarbetet med Riksbyggen har varit klanderfritt. En proffsig beställare som det har varit väldigt trevligt att arbeta med. Utmaningen i det här projektet var att vi hade lika många beställare som det finns lägenheter. 96 unika kunder som ska behandlas på bästa tänkbara sätt. Det tycker jag också vi gjort. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar och vet att ett bra bemötande är A och O, säger Kim Holm, filialchef Edekyl & Värme i Linköping.


Edekyl & Värme arbetar med hållbarhet i första rum.
Edekyl & Värme arbetar för att leverera ett optimalt klimat i fastigheter där all energi räknas och hållbarhet är en självklarhet. Genom att vi alltid har miljö och energibesparing i första rum ser vi våra uppdrag som en möjlighet att påverka våra kunder att göra klimatsmarta val som också gynnar deras plånbok. Edekyl & Värme med kontor i Örebro, Stockholm, Linköping, Västerås, Norrköping och Uppsala, tar helhetsansvar från idé, projektering, leverans och installation till underhåll och service. Verksamhetens grenar är installation samt service av kyl- och värmepumpsanläggningar, automationssystem, ventilationsarbeten samt konstruktion. En viktig del i arbetet handlar om energieffektivisering och energiåtervinning.

05 Feb 2021