Nytt uppdrag i Sandbacka Science Park!

Sandbacka Science Park i Sandviken är en innovativ företagspark med inriktning på nya hållbara produktionsmetoder, digitalisering inom industrin, utsläppsfria transporter och förnyelsebar energi. När de nu skulle uppgradera sin komfortkyla var det självklart att satsa på klimatneutral ”grön” kyla. Uppdraget beräknas pågå till den 15 december

-Sandbacka Science Park får nu en hållbar lösning för sin komfortkyla. Uppdraget pågår för fullt. Vi har byggt en undercentral för att rymma det nya kylssystemet. Därefter kommer vi installera en transkritisk CO2-maskin som kommer skapa komfortkyla åt byggnadens 7 200 kvm kontor- och konferensrum. Uppdraget beräknas vara klart den 15 december i år, säger Jonas Forsberg, projektledare på Edekyl & Värme

Edekyl & Värmes beställare är Sandviken Hus.

25 Nov 2020