Lyckat samarbete mellan Edekyl & Värme, Gute Kyltjänst och ICA!

Uppdraget med att installera ett modernt och hållbart kylsystem i ICA Maxi Stormarknad i Visby är ett bra exempel på hur två kylföretag kan samarbete och tillsammans genomföra ett stort projekt med framgång. Projekteringen för uppdraget startade redan i januari 2020 och i augusti samma år genomfördes en mycket lyckad slutbesiktning.

-Jag som projektledare är supernöjd med hur Edekyl och Gute Kylteknik utfört sitt uppdrag. Möjligen är jag lite ”nördig” men jag brukar titta lite extra på om rördragning och annat montage är snyggt utfört och även på den punkten är jag nöjd, säger Mikael Rustan, projektledare för ICA.

I ICA Maxi Stormarknad i Visby installerades två nya CO2-aggregat, nya kyl- och frysrum, nya kyl- och frysdiskar samt ett nytt styrsystem. Anläggningen är förberedd för värmeåtervinning.

-Ur vår synvinkel blev det här ett kanonprojekt. Vi hade ett väldigt bra samarbete med Edekyl under hela resan. De är duktiga och professionella från projektledning till kyltekniker, säger Erik Ringqvist, vd på Gute Kyltjänst.

-Ett klockrent samarbete med Gute Kyltjänst på alla nivåer, från administration till montage. Jag jobbar gärna med dem igen, säger Johan Pettersson, projektledare på Edekyl & Värme.

28 Aug 2020