Ny kylanläggning – för miljöns skull

Med nya lagkrav år 2020 står livsmedelsbutikerna inför en stor omställning. På ICA Maxi i Kumla verkar ICA-handlaren Gustav Johansson i förebyggande syfte.

– Vår nya kylanläggning med CO2-aggregat är framtiden, säger han.

 

År 2020 blir det förbjudet att fylla på kylaggregat som innehåller köldmedium med fluorerade växthusgaser om de har för högt GWP-värde (Global warming potential). ICA:s verksamhet ska vara klimatneutral lagom till dess – vilket inbegriper den klimatpåverkan som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor.

Redan nu börjar butikerna ställa om inför den nya epoken. På ICA Maxi i Kumla har ICA-handlaren Gustav Johansson investerat i en ny kylanläggning med CO2-aggeegat.

– En kylkonsult tittade över marknaden och föreslog lösningen för vad som sades vara framtiden för en livsmedelsbutik. Att vi valde Edekyl & Värme berodde på att de kunde leverera bäst pris till den kvalitet vi ville ha, säger Gustav.

Han påpekar att ekonomi och miljö går hand i hand, att minskad energiförbrukning ger en viktig win-win för verksamheten.

– De nya kyldiskarna har dörrar, vilket vi inte haft förut. Vi tror på den lösningen, inte minst eftersom kunderna är vana vid att stänga dörrar när de är hemma. Det går av gammal vana.

Med den nya kylanläggningen upplever Gustav att miljön blivit trevligare.

– De gamla fläktarna förde oväsen och bullrade, men nu är de borta och ersatta av en anläggning som är tystare och mer effektiv. Med den nya lösningen får vi dessutom tillgång till eget varmvatten som vi räknar med att kunna sälja vidare till vår hyresvärd.

Gustav Johansson har bara gott att säga om den kontakt han haft med medarbetarna på Edekyl & Värme.

– De har verkligen jättebra personal som förstått vad service går ut på. De jobbar på både när det är kunder i butiken och när det inte är kunder; och är lika trevliga och tillmötesgående oavsett. Personalen tar ansvar för överenskommelser, är pålitliga och håller det de lovar. De löser kort och gott allt på ett fantastiskt smidigt sätt!

24 Apr 2019