Energioptimeringsprojekt i Tranås!

Edekyl & Värme har precis startat ett spännande projekt i Tranås som kommer ge lägre driftskostnader och större miljövinster

Edekyl & Värme har precis startat ett spännande energibesparingsprojekt i Tranås. Uppdraget gäller en 2-plans byggnad. Plan 1 består av av en ICA Kvantum, lager samt kontor på 4400 kvm. På plan 2 finns bostadslägenheter samt en gårdsyta. Byggnaden uppfördes 1987 och byggdes om 2001. ÅF har utrett byggnaden och tagit fram förslag på olika åtgärder. Edekyl & Värme kommer bl a att byta ut ventilationsaggregaten och anpassa dem till ICA Kvantums nuvarande lösning. Resultatet blir att ICA Kvantum-butiken kommer få lägre driftskostnader och generera större miljövinster. Ventilationen i kontorsdelen har inte fungerat tillfredsställande och även där gör Edekyl & Värme en insats. Till detta kopplas det värmeåtervinning. All utgående luft återvinns från ventilationsaggregaten, värmeenergin går ner till värmepumpen som i sin tur omvandlar värmen till varmvatten.

- Det här projektet kommer att sänka byggnadens driftskostnader totalt sett. Utmaningen är den korta installationstiden men vi är ett samspelt gäng Edekylare som kan det här. Det som kan ställa till det är leveranstiden för aggregaten. Vi kommer installera ett aggregat från Thermia i byggnaden vilket är lite roligt när vi befinner oss i IVT,s mecka, säger Daniel Nykom, projektledare för Edekyl & Värme.

20 Jun 2017