Lennart Simonson

Lennart Simonson i Örebro sparade 22 000 kronor första året genom att byta från fjärrvärme till berg-värme i sin villa på 180 kvm med utepool.

När Lennart Simonson för tio år sedan byggde en pool började han på allvar fundera över de höga fjärrvärmekostnaderna. Det var så dyrt att Lennart undrade om siffrorna verkligen kunde stämma. Han trodde det var fel på mätaren och fick fjärrvärmebolaget att byta ut den till en ny. Då förstod Lennart att det inte var mätaren som var problemet utan de höga fjärrvärmekostnaderna. Det var då Lennart på allvar började fundera över alternativ till fjärrvärme och kom fram till att bergvärme var lösningen.

-Jag tog in fyra offerter på berg­värmepumpar där i bland av Edekyl & Värme. Efter att jag tittat på de olika offerterna och pratat med installatörerna blev Edekyl & Värme ett självklart val för mig.

De genomförde en professionell installation med dokumentation både före och efteråt. Jag är själv egenföretagare och förstår vikten av att alltid göra ett bra jobb åt min kund och där har Edekyl och Värme verkligen lyckats. I ett mindre företag än Edekyl & Värme misstänker jag att just dokumentationsbiten kanske blir lidande. Självklart har jag också tecknat serviceavtal med Edekyl & Värme som har jour om något oförutsett händer.

Bergvärmeanläggningen har sänkt Lennarts driftskostnad med ca 22 000 kr per år. Dessutom är en bergvärmeanläggning ur miljösyn­punkt överlägsen fjärrvärme då den hämtar gratis lagrad solenergi från ber­get och därmed inte ger några utsläpp.