Hjälpguide felsökning

Larm/felsökning Diplomat


Är det för kallt inne?

 • Kontrollera att värmepumpen står i driftläge Auto.
 • Ev. Höj rumbör 1 grad.

Larmar den Ms (motorskydd). Betyder att det är fel på strömmen.

 • Byt huvudsäkringar.
 • Kontrollera/byt värmepumpens säkringar.
 • Kontrollera att strömmen är riktig i huset.
 • Stäng av och sätt på värmepumpen för att återställa larm.

Larmar den Hp (högtryckspressostat).

 • Kontrollera att trycket på expansionskärlet är ca: 1 bar.
 • Kontrollera att större delen av elementen/golvvärmen har termostaterna
  fullt öppna.
 • Ev. göra rent smutsfiltret värmesystemets returledning.
 • Stäng av och sätt på värmepumpen för att återställa larm.

Larmar den Lp (lågtryckspressostat).

 • Kontrollera vätska i brinekärl. Ev fyll på.
 • Stäng av och sätt på värmepumpen för att återställa larm.

Larmar det efter ovanstående kontroller kan du kontakta oss.

Telefon: 010-498 48 88
Bemanning dygnet runt. Det går alltid att få tag på oss.

Larm/felsökning Atlas/Calibra


Är det för kallt inne?

 • Kontrollera att värmepumpen står i driftläge Auto.
 • Ev. justera rumbör 1 grad.

Strömrelaterade larm

 • Kontrollera/byt värmepumpens säkringar.
 • Kontrollera att strömmen är riktig i huset.
 • Kvittera larmet. (Se flik 4 i pärmen)

Larmar den Hp (högtryckspressostat).

 • Kontrollera att trycket på expansionskärlet är ca: 1 bar.
 • Kontrollera att större delen av elementen/golvvärmen har termostaterna
  fullt öppna.
 • Ev. göra rent smutsfiltret värmesystemets returledning.
 • Kvittera larmet. (Se flik 4 i pärmen)

Larmar den Lp (lågtryckspressostat).

 • Kontrollera vätska i brinekärl. Ev fyll på.
 • Kvittera larmet. (Se flik 4 i pärmen)

Larmar det efter ovanstående kontroller kan du kontakta oss.

Telefon: 010-498 48 88
Bemanning dygnet runt. Det går alltid att få tag på oss.