Thermia Calibra Eco

BERGVÄRMEPUMP / JORDVÄRMEPUMP

Calibra Eco

  • Första bergvärmepumpen med framtidens klimatvänligare köldmedie – R452B
  • Kan kontinuerligt kalibrera in sig efter ditt värmebehov och borrhål – den perfekta Utbytespumpen
  • Hög varmvattenkomfort och en av marknadens tystaste

Första bergvärmepumpen med framtidens köldmedium

Calibra Eco är den första bergvärmepumpen på marknaden med det klimatvänligare köldmediet R452B. Bergvärmepumpar bidrar redan till en bättre miljö genom att utnyttja en förnyelsebar energikälla, men vi arbetar ständigt med nya steg mot ett ännu mer klimatsmart och hållbart samhälle.

Låg C02-ekvivalent – det mest rättvisande måttet

Tack vare att köldmediet R452B har så lågt GWP-värde och att Calibra Ecos konstruktion behöver en mindre mängd köldmedium än vanligt, så blir den s.k. C02-ekvivalenten* mycket låg jämfört med liknande bergvärmepumpar på marknaden. GWP står för ”Global Warming Potential” och anges i GWP/gram gas. C02-ekvivalenten i sin tur är det mest rättvisande måttet för en produkt och visar GWP-värdet gånger fyllnadsmängd. Det tar alltså även hänsyn till hur mycket köldmedium en specifik produkt innehåller.

Ett enkelt val vid utbyte av värmepump

Calibra Eco har funktioner som gör den till ett perfekt val när du ska byta ut en gammal värmepump, därför kallas den också "Utbytespumpen". Du behöver inte ens veta hur djupt ditt gamla borrhål är – med funktionen Energy Source Control kan Calibra Eco känna av hur mycket energi du kan hämta ur borrhålet. Det gör att borrhålets fulla potential kan utnyttjas utan att det överbelastas. (Det finns annars en viss risk att gamla borrhål överbelastas, då de kan vara för korta för dagens effektiva värmepumpar.)

Efter installationen kan du i lugn och ro utvärdera vilken besparing du får med ditt befintliga borrhål. Visar det sig att det finns fördelar med ytterligare borrhål, kan du komplettera med det senare. Calibra Eco ger dig full funktion från dag ett, och full frihet inför framtiden.

Calibra Eco fungerar även utmärkt vid utbyte av jordvärme- och sjövärmepumpar. En av många fördelar är att Calibra Eco den har en brinepump som också klarar av längre kollektorslingor.

Minimal energiåtgång över hela året

Calibra Eco har ett högt SCOP-värde (5,96**) och en mycket hög total årsvärmefaktor (SPF***), vilket ger minimal energiåtgång över hela året. Calibra Eco finns i tre effektstorlekar: 2-8 kW, 3-12 kW och 4-16 kW.

Hög varmvattenkomfort

Tack vare den inbyggda TWS-tekniken samt funktionen för variabel varmvattenladdning ger Calibra Eco dig en mycket hög varmvattenkomfort. Det innebär att Calibra Eco kan leverera stora mängder tappvarmvatten till låg kostnad samt att vattnet i varmvattenberedaren värms upp extra snabbt vid stora urtappningar.

Smart styrning och Thermia Online som standard

Thermia Calibra Eco styrs från en enkel och snygg färg-touchscreen. Enkla och intuitiva menyer med vägledning direkt i displayen – det första du möts av är reglaget för att justera temperaturen.

Thermia Online ingår som standard, vilket ger dig möjlighet att övervaka och styra din värmepump på distans via mobil och dator.

18 års trygghetsförsäkring med åskskydd

Thermias 18-åriga trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – de sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv, årsvis, om du vill förlänga upp till totalt 18 år.