Huge Fastigheter

Edekyl & Värmes femte energisbesparingsprojekt åt HUGE Fastigheter färdigställt.

De två senast färdigställda energibesparingsprojekten är dels ett flerfamiljshus med 99 lägenheter byggt på 60-talet i Visätra och dels ett flerfa­miljshus med ca 100 lägenheter byggt på 70-talet i Skogås.

När projekteringen av fastigheterna var genomförda bedömdes det att en frånluftsvärmepumpanläggning skulle få bäst effekt för plånboken, miljön och driftsäkerheten. Tidigare hade i princip all varm luft i lägenheterna blåst rakt ut. Energin i den varma luften tas nu tillvara och återanvänds via värmepumpen.

Två bra exempel när enkla lösningar utan stora ingrepp ger hög effektivitet och förvånansvärt stora vinster.

- Huge Fastigheter är en bra part­ner att arbeta med. Bra struktur och ledning. Nu har vi avslutat vårt femte projekt tillsammans och känner att vi skapat en arbetsrelation som gynnar både Huge och oss berättar Johan Fernandez, filialchef, Edekyl & Värme, Stockholm.