Kalles omvärldsanalys

Hur har det sett ut i värmepumpbranschen efter pandemi och efterföljande oroligheter? Vår filialchef Kalle Vedlund berättar hur Edekyl har jobbat med utmaningar som leveranstider och råvarumaterial.


Leveranser i pandemi och krigstider

Pandemi och efterföljande oroligheter i vårt närområde har påverkat många led inom råvarutillgångar och transporter.
Under pandemitiden var det initialt transporter som påverkade leveranser av produkter från omvärlden, men även råvarumaterial på global nivå.
Till en början fanns det bra tillgång, men med tiden kom mer och mer uppgifter om att buffertlagren började minska ute i världen.
Man kunde se denna påverkan i flera olika produktsegment även ute i konsumentbutiker. Hos grossister kunde vi märka av störningar där produkter som normalt finns på lager i stora volymer, plötsligt var restnoterade. Ibland gick det ej att få någon leveranstid överhuvudtaget, då det fanns allt för stora störningar i leveranskedjan.

Hur har det då sett ut i värmepumpsbranschen?

För ungefär ett år sedan kunde vi börja ana vad som höll på att ske i vår bransch, leveranstider för värmepumparna började skena iväg. Först ut var Nibe där produkter som normalt är lagervara, plötsligt hade leveranstider på nästan ett år!
Mot bakgrund av att leveransproblemen var grundade i tillgången på råvarumaterial som halvledare, så utgick vi ifrån att även vår verksamhet skulle bli drabbad så småningom.
Vi tog tidigt beslutet att agera och försöka att skydda vår verksamhet, våra anställda och inte minst våra kunder.
Beslut togs därför att bygga upp våra lager till större volymer och se till att lagren kontinuerligt fylls på med de värmepumpar som vi säljer mest av.

Resultatet av detta proaktiva arbete gjorde att vi inte bara säkrade vår leverans av nya värmepumpar till våra kunder, vi ökade även vår försäljning under 2022.
Detta trots att våra farhågor besannades och hela värmepumpsbranschen drabbades av leveranstider på upp mot 12 månader.
En viktig fråga för både oss och Thermia Värmepumpar, är att vi alltid skall kunna genomföra ett utbyte av en havererad värmepump inom rimlig tid. Vi ser därför till att alltid ha relevanta maskiner för detta på lager, något som känts extra viktigt nu under en tid med höga energikostnader.

Är faran över nu?
Bristen på halvledare gör att det fortsatt släpar på vissa håll, men framför allt så är det ovissheten om hur det ser ut längre fram som oroar.

Av denna anledning utökar vi nu vårt lager ytterligare för att tackla det år som kommer och ser fram emot att kunna erbjuda alla våra kunder nya värmepumpar av absolut toppklass från Thermia Värmepumpar.

31 Mar 2023 Nyhet