Sol, vind och larmcentral!

Per Lind, filialchef för Edekyls larmcentral, berättar om den unika verksamheten.

Många av oss känner igen den välkända textraden ”Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav” från Ted Gärdestads hit. För larmcentralen på Edekyl & Värme bjuder sommaren på just utmaningen i varierande väder gällande sol, vind och vatten. Detta kräver att vi är beredda på variationen i arbetsbelastning från ett normalläge till riktigt höga ”berg”. Allt utifrån vad vädergudarna bestämmer åt oss.

Vi förbättrar din arbetsmiljö
Edekyl & Värme är verksamma inom fyra affärsområden: kyla, värme, ventilation och smart elteknik. Det som kanske ännu för många inte är lika känt är att vår larmcentral har omkring 420 kunduppdrag inom bland annat livsmedelskyla, serverkyla, bergvärme- och ventilationsanläggningar. Förutom styrkan i våra öppettider (dygnet runt och året runt) erbjuder vi våra kunder vår samlade kompetens inom kyla, värme och ventilation vid första kontakt samt att vi alltid har fokus på att förenkla och förbättra arbetsmiljö och -insats för våra egna eller kundens tekniker ute i verkligheten. Larmcentralens uppgift är att axla ansvaret i att sortera inkommande larm och ärenden utifrån allvarlighetsgrad och påverkan för kund; allt för att minimera onödig påfrestning på kundens arbetsmiljö och onödiga kostnader. Utetemperatur och luftfuktighet har ofta en stor påverkan på larmmängden från exempelvis livsmedelsbutiker. Larmcentralens uppgift är att vara den första instans för de ”berg” som blir verklighet under varma sommardagar. Utför vi vårt arbete rätt så har vi för kund och tekniker sänkt berget till en lagom pulkabacke och på det sättet bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Plattforms- och branschoberoende
Precis som sommaren och höga temperaturer bjuder på utmaningar för våra kunder inom kyla väntar snart högsäsongen för våra kunder inom värme. Däremellan återfinns en mängd andra kunder som kan vara mer värderoberoende, men som i stället har en utmaning i tillgänglighet under semesterperioder och storhelger. Larmcentralens styrka är också att vi är plattforms- och branschoberoende. Vi utvidgar vår kundbas kontinuerligt utifrån att vi lyssnar på kunden och tillsammans skapar vi en larmcentral som passar just den kundens behov. I detta nu består vår kundbas av privatkunder med övervakning av enskild bergvärmepump till rikstäckande företagskunder med storskalig övervakning och uppkoppling inklusive fullt åtgärdsansvar.

Flexibilitet, förebyggande insatser och ansvar
För att klara av variationen i larmtryck från våra kunder krävs att våra larmoperatörer är flexibla och kontinuerligt, mellan de reaktiva larmen (något har redan skett), arbetar proaktivt för att identifiera avvikelser och därtill förebyggande åtgärder (innan något sker). Med sommaren 2022 i närminnet kan vi konstatera att vi klarar av sol, vind, vatten och dem höga bergen just för att vi tillsammans med våra kunder har arbetat koncentrerat och fokuserat med förebyggande insatser inför sommar- och semesterperiod.

Ett hållbart resultat: Engagemang, Drivkraft och Ekonomi
Även om de ännu ej är fullt lika kända som Ted Gärdestads ” Sol, vind och vatten…” återfinns alltid våra värdeord i allt vi utför på Edekyl & Värme. E (Engagemang), D (Drivkraft) och E (Ekonomi) i vårt företagsnamn är alltid med oss i vår vardag. Med ansvar för oss själva och för kunden skall vi erbjuda ett hållbart resultat. Detta genom ett engagemang där vi bryr oss om och en drivkraft där vi får saker gjorda. Vi kallar det EDE-andan och den vill vi alltid berätta mer om.
Larmcentralen finns tillgänglig dygnets alla timmar och årets alla dagar.

Kontakta oss via telefon, e-post, Live-chatt eller via www.edekyl.se!

18 Okt 2022 Nyhet