Totalentreprenad i Sundsvall åt Balder.

Edekyl & Värme lyfter en KMK (Kylmedelkylare) ner från taket, för att få plats med de nya värmepumparna

 

Edekyl & Värme har fått förtroendet av Balder att i en totalentreprenad skapa bättre inneklimat genom väl fungerande komfortkyla, FTX ventilation samt ny och energieffektiv styr och regler. Uppdraget gäller två fastigheter i Sundsvallsområdet.

Projekteringen av båda fastigheterna genomfördes i slutet av 2020 och efter nyår gick Edekyl & Värme i produktion.

Kontorsfastigheten i centrala Sundsvall är på 2 969 kvm i fem våningar. Edekyl kommer där att installera sex nya värmepumpar, varav fyra kommer betjäna komfortkyla och två betjäna ventilationen. Det kommer också installeras ny FTX-ventilation med värmeåtervinning samt ny styr och regler.

I fastigheten i Kvissleby byts två ventilationsaggregat ut samtidigt som det installeras två värmepumpar som ska betjäna systemet för komfortkyla.

Båda projekten beräknas vara färdigställda månadsskiftet april/maj.

-Balder är ett fastighetsbolag som jobbar för en hållbar framtid med miljön i fokus. De väljer  

 leverantör som kan erbjuda rätt kompetens för rätt uppdrag. I de två projekten här i Sundsvall  handlar det mycket om energibesparing, vilket Edekyl & Värme har stor erfarenhet av. Edekyl & Värme är en pålitlig och kreativ leverantör som vet vad de gör. Tillsammans har vi för Balders räkning genomfört lyckade projekt i Bilia i Segeltorp, Gylin Dental i Södertälje mfl, säger Patrik Johansson, konsult åt Balder.

-Byggmötena med Balder är mycket konstruktiva och produktiva. Dessutom är det ett trevligt gäng vi samarbetar med, säger Fredrik Åsbrink, projektledare på Edekyl & Värme.

Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge och skapar attraktiva och trygga områden för människor att bo i och där nya affärer utvecklas.

12 Mar 2021