Edekyl satsar på miljöbilar!

Nu har Edekyl bytt ut Dieseln mot HVO 100 i hela sin företagsflotta av 75 st servicebilar. Totalt sett minskar det servicebilarnas klimatavtryck med hela 90%, vilket motsvarar en utsläppsminskning  på 416 000 kilo fossilt CO2 (koldioxid) per år. Satsningen är en av många som Edekyl gör för att minska klimatavtrycket.

-Om vi ska ha en möjlighet att nå Parisavtalets mål att hålla den globala medeltemperaturökningen under 2 grader måste vi alla dra vårt strå till stacken. Företag, privatpersoner och samhället måste göra gemensam sak för att för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Vi på Edekyl har alltid legat i framkant när det gäller miljösatsningar och jobbar ständigt för att minska företagets klimatavtryck, säger Richard Björk på Edekyl & Värme.

14 Dec 2020