”Skrota alla traditionella kylmaskiner”

Skrota alla traditionella kylmaskiner”
Micke Pettersson, handlar på ICA Maxi.

Edekyl & Värme har fått i uppdrag av ICA Maxi Stormarknad i Skövde att modernisera och klimatanpassa butikens kylanläggning. Nu installerar Edekyl en modern, miljövänlig och energieffektiv CO2-maskin. I samband med det demonterar de också de gamla kyl- och frysdiskarna och installerar nya. Uppdraget startade efter sommaren och beräknas vara klart innan julhandeln.

-    En livsmedelsbutik är en storförbrukare av energi i jämförelse med t ex en Stadiumbutik. Det beror på vårt stora behov av kyla. För mig är det viktigt att vi gör allt vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Ett led i den satsningen är att vi nu installerar kyla i butiken med mindre klimatpåverkan. I en butik jag ansvarade för tidigare, gick vi redan 2010 från traditionella köldmedier till mer miljövänlig drift. Jag har bara positiva erfarenheter av den konverteringen. Traditionella köldmedier skapar inte bara miljöproblem utan har också sämre driftsäkerhet. Med CO2 får vi en win-win situation med stabil drift, lägre energikostnader och mindre klimatpåverkan. Edekyl som genomför konverteringen är duktiga. Vi har en ständig dialog, de lyssnar och är måna om att allt ska bli så bra som möjligt, säger Micke Pettersson, handlar på ICA Maxi Stormarknad i Skövde.

-    Utmaningen med det här uppdraget är att vi genomför uppdraget med butiken i drift. För oss är   det viktigt att varken störa kunderna eller butikens personal. Vi arbetar efter ett rullande schema med demontering och installation av nya kylar och frysar. Vi samarbetar bra med vår kund vilket gör att allt går allt enligt plan, säger Per Eriksson, projektledare på Edekyl & Värme.

25 Okt 2019