Social hållbarhet gör skillnad för thailändska elever

I Thailand investerar Edekyl & Värme i solen – allt för en hållbar miljö och barn runt om i världen.

– Vi delar viljan att göra skillnad för dem som behöver det som mest, säger Johan Sellin, en av initiativtagarna till EnergyAid.

 

EnergyAid är organisationen som kombinerar socialt entreprenörskap med mätbar klimatkompensation. När EnergyAid bygger solcellsanläggningar på skolor i utvecklingsländer mäter man den energi som produceras och får på så sätt ett konkret mått på den klimatbesparing som görs.

Genom en hård och riktad satsning har hittills 219 barn fått möjligheter till bättre skolgång. Bland dessa återfinns knappt 60 elever på skolan Phaya Kha, mitt i den thailändska djungeln nära gränsen till Laos. Här har Edekyl & Värme varit med att installera totalt 7 000 watt solceller med tillhörande batteribank. Klassrum har försetts med LED-belysning och vattenpumpens gamla dieselgenerator, som förde oväsen och släppte ut otrevlig rök, har ersatts med elmatning från den nya solcellsanläggningen.

– Nu kan verksamheten bedrivas även efter mörkrets inbrott, främst i form av läxläsning och utökad undervisningstid. Byns odlingar har kunnat skyddas från vilda djur, framför allt elefanter, via ytterbelysningen som tänds nattetid, berättar Johan Sellin.

Skolbarnen själva har kommit på den briljanta idén att sätta en lampa ovanför fiskodlingen som lockar till sig insekter som fiskarna kan äta på natten.

– Möjligheterna är oändliga när en skola blir elektrifierad – det är bara fantasin som sätter gränser, säger Johan.

Han beskriver Edekyl & Värme som ”ett ansvarstagande företag som via sitt stora bidrag möjliggjort projektet och förändrat förutsättningarna för barnen på skolan”.  
– De har ekonomiskt stöttat projektet som en av de enskilt största bidragsgivarna. Det finns även en nyfikenhet kring hur projektet påverkat barnen på skolan.

 

Ni lever efter devisen att ”alla har rätt till hållbar el”. På vilket sätt märker ni att Edekyl & Värme delar samma hållbarhetstänk?

– Väldigt mycket av tredje världens möjlighet till utveckling är kopplat till tillförlitlig elförsörjning; därför är det ett av FN:s globala mål. Det vi delar med Edekyl är viljan att göra skillnad för dem som behöver det som mest. Genom elproduktionen gör vi just det.

 

Vad säger eleverna och lärarna om det lyft som skett?

– De är oerhört tacksamma och tror knappt att det är sant att lampan fortsätter lysa varje gång mörkret kommer. Det är svårt för oss att förstå hur det är att plötsligt få tillgång till el.

27 Maj 2019